Våra kunder mästare på återvinning!

Svensken bättre och bättre på att återvinna elektronikprodukter.


Ekretsenhar nu sammanställt insamlingsstatistiken för 2013, dvs hur mycket som samlats in och återvunnits under förra året.
Resultatet är fantastiskt bra, totalt har vi återvunnit drygt 146 miljoner kilo vilket motsvarar 15,31 kg/person.

Insamlingen av antalet produkter har ökat med 3,8% och vi återvann förra året 74 miljoner produkter. Vi ser en fortsatt ökning av bla små hushållsapparater och vitvaror såsom dammsugare och mikrovågsugnar men också en tydlig ökning av verktyg och leksaker.
Bra jobbat alla återvinnare!

Läs pressmeddelandet i sin helhet och syna statistiken på läns- och kommunnivå. http://www.el-kretsen.se/press/

Jonas Qundos, 2014-02-18


                                    

Asec Power AB

Sollentunavägen 88
191 40 Sollentuna

 

 

                                    

Kontakta oss

Email: info@asecpower.se
Telefon: 08 594 77 140